Konserwacja i czyszczenie

 

Oeko-tex-pl.png

 

Poduszki STABILObed®, pokryte zmywalnym materiałem PureMed™ należy czyścić przy użyciu miękkiej gąbki lub miękkiej ściereczki za pomocą roztworu mydła o neutralnym pH (około 7). Na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną ścierką, po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia pozostałości detergentu). Czynność tą powinno powtarzać się raz w miesiącu, dla zachowania oryginalnego stopnia połysku i intensywności koloru na materiale powlekanym.

Miejscowe silne zabrudzenia można usunąć używając 25% roztworu alkoholu etylowego, delikatnie pocierając miejsce poddawane czyszczeniu. Na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką, po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia pozostałości detergentu).

Pamiętaj, iż nie wszystkie zabrudzenia mogą być usunięte całkowicie z czyszczonej powierzchni m.in. ze względu na aktywne barwniki trwale łączące się z powierzchnią materiału, budowę i wykończenie materiałów powlekanych, jak również ze względu na skład chemiczny zabrudzeń i powierzchni, a także ze względu na okres czasu, jaki upłynął od powstania zabrudzenia.

Szczególną uwagę należy zwrócić na powszechnie dostępne preparaty do usuwania zabrudzeń, które mogą reagować ze składnikami zabrudzenia, działając w sposób odwrotny niż zamierzony.

Pamiętaj, że do czyszczenia oraz konserwacji PureMed™ nie należy stosować żadnych środków czyszczących czy konserwujących, powszechnie dostępnych w gospodarstwie domowym jak i takich, które są polecane do „sztucznych skór”.

Materiał PureMed™ może być poddawany dezynfekcji oraz sterylizacji parowej w temp. 121°C, w czasie 20 minut, (min. 50 cykli).
Materiał można także poddawać dezynfekcji nadtlenkiem wodoru (w tym w postaci gazowej). Pogorszenie właściwości wizualno-estetycznych (typu zmarszczenie powierzchni) nie wpływa na zmianę parametrów użytkowych materiału (właściwości fizykomechanicznych).