Czym są pozycje ułożeniowe?

Pozycje ułożeniowe to sposób układania ciała, który wymusza prawidłowe ustawienie stawów w pozycji rozciągnięcia przykurczonych tkanek miękkich. Są też bardzo ważnym elementem profilaktyki przeciwprzykurczowej, a także stosowane są w celu utrwalenia wcześniej uzyskanego zakresu ruchu za pomocą ćwiczeń biernych, redresji i wyciągów. Ponadto, pozycje ułożeniowe mają na celu zmniejszenie obrzęków i redukcję ryzyka odleżyn w obrębie punktów newralgicznych u osób leżących.