Czy są jakieś ograniczenia wiekowe do stosowania systemu STABILObed®?

Absolutnie nie. System STABILObed® może być stosowany z powodzeniem zarówno w pediatrii i neurologii dziecięcej, jak i geriatrii czy opiece długoterminowej.