Dlaczego system STABILObed® nazywany jest modułowym?

System STABILObed® określamy mianem „modułowy” z racji tego, że składa się on w wielu elementów, które mogą funkcjonować razem, jako system, lub jako samodzielne niezależne produkty. Im więcej użytych elementów STABILObed®, tym bardziej precyzyjne pozycjonowanie osoby leżącej.