Czy produkty systemu STABILObed® mogą być stosowane tylko przez profesjonalistów opieki medycznej czy również prywatnie w domu?

Oczywiście, system może być stosowany zarówno przez wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia jak i osoby prywatne w domu. Elementy systemu STABILObed® to produkty, które mogą funkcjonować samodzielnie oraz jako połączony system poszczególnych elementów. Łączenie produktów systemu jest bardzo proste i intuicyjne.